អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

ប្រធានបទ

aa bb

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរហ័សផ្តល់ប្រឹក្សាខាងផ្នែក ជំងឺអេដស៍ និងមេរោគអេដស៍ នៅកម្ពុជាតាមទូរស័ព្ធ

សំរាប់ការបង្ហាញលំអិតសូមចូលទៅកាន់ដំណរភ្ជាប់នេះ http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2006/september/20060927cambodia

... មើលបន្ថែម

ការពិគ្រោះពិភាក្សា និងការពិនិត្យឈាម

ការធ្វើតេស្តឈាម រកមេរោគអេដស៍

ជាមធ្យោបាយមួយយ៉ាងសំខាន់ និងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចជា

  • សំរាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
  • ដើម្បីបំបាត់ការសង្ស័យ
  • ការពារការចំលងទៅអ្នកដទៃ
  • អាចរៀបចំទុកដាក់ អនាគតកូនចៅ
  • ដើម្បីធ្វើស្ថិតិ និង ការស្រាវជ្រាវផងដែរ

រាល់ការធ្វ... មើលបន្ថែម

កន្លែងស្វែងរកជំនួយ

១. មណ្ឌលផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគនៅប្រទេសកម្ពុជា

ទាញយក បញ្ជីមណ្ឌលផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ នៅប្រទេសកម្ពុជា

២. មណ្ឌលធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងរក្... មើលបន្ថែម

ជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ

ជំងឺអេដស៍

  • HIV មេរោគអេដស៏ គឺជាប្រភេទវ៉ីរុសដែលធ្វើអោយប្រពន្ធ័ការពាររាងកាយ មនុស្សចុះខ្សោយ។
  • AIDS ជំងឺអេដស៏ គឺជាចង្កោមរោគសញ្ញា ដែលកើតឡើងនៅពេលដែល ប្រពន្ធ័ការពាររាងកាយ របស់មនុស្ស ចុះខ្សោយ។

មេរោគអេដស៏ អាចឆ្លងតាម

តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា3
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ66
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 112
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 743
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 3,096
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប79,482
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2018 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.