អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន លេខ ៤ ពីខែ កក្កដា ដល់ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ: 20-Mar-2016

មិត្តអ្នកអាន យើងសង្ឃឹមថាអ្នកបានរីករាយនឹងការអានព្រឹត្តិប័ត្រលេខ៣ របស់យើង។ ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការងាររបស់យើងដល់ម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូ​ និងការចែករំលែកការវិភាគទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន គឺជាអាទិភាពរបស់យើង។​ ព្រឹត្តិប័ត្រលេខ៤ ថ្មីនេះបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នាំ 2014 ហើយយើងយកឱកាសនេះផងដែរដើម្បីបង្ហាញអត្ថបទស្តីពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជមួយក្នុងចំណោមយុវវ័យ គឺការធ្វើផែនការគ្រួសារ។​ យើងក៏នឹងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវវ័យអាចទទួលបាននូវព័ត៌មានអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច។ ដោយសេចក្តីរាប់អាន។

 

 

 

 


សូមចុចដើម្បីទាញយក: ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន លេខ ៤ ពីខែ កក្កដា ដល់ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤
តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា1
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ71
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 101
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 763
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 3,160
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប76,363
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2018 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.