អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

aa bb

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន លេខ ៤ ពីខែ កក្កដា ដល់ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ: 20-Mar-2016

មិត្តអ្នកអាន យើងសង្ឃឹមថាអ្នកបានរីករាយនឹងការអានព្រឹត្តិប័ត្រលេខ៣ របស់យើង។ ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការងាររបស់យើងដល់ម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូ​ និងការចែករំលែកការវិភាគទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន គឺជាអាទិភាពរបស់យើង។​ ព្រឹត្តិប័ត្រលេខ៤ ថ្មីនេះបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នាំ 2014 ហើយយើងយកឱកាសនេះផងដែរដើម្បីបង្ហាញអត្ថបទស្តីពីបញ្ហាសុខភា... មើលបន្ថែម

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន លេខ ៣ ពីខែ មេសា ដល់ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤

បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ: 20-Mar-2016

មិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រី អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដែលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានយើងអវត្តមានបន្ទាប់ពីលេខចុងក្រោយ ដោយសារថវិកាយើងមានកំណត់។ ទោះជាយ៉ាងណា​ ទូរស័ព្ទសមាគមឥន្ធធនូ បានបន្តដំណើរការយ៉ាងសកម្ម ហើយក្រុមបុគ្គលិករបស់យើងក៏បានរក្សាទឹកចិត្តខ្ពស់ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អតិថិជនដែលទូរស័ព្ទចូលមក មកពីទូទាំងប្រទេសជា... មើលបន្ថែម

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន លេខ ១ ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០

បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ: 15-Jul-2015

ចំនួនសរុប អ្នកទូរសព្ទ័ចូល ក្នុងឆ្នាំទី៥នេះ មានចំនួនួ ៥៧,៦២៨នាក់។ ចំនួនអ្នកទូរសព្ទ័ចូលកម្មវិធី នៅតែរក្សាការកើនឡើង ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីឆ្នាំដំបូង រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។ ជាទូទៅ អ្នកទូរសព្ទ័ចូល មានអាយុចន្លោះ រវាង ១៥-២៤ ឆ្នាំ ដែលមានភាគរយ ស្មើនឹង ៦៣% នៃចំនួនអ្នកហៅទូរសព្ទ័ចូលទាំងអស់។

... មើលបន្ថែម

តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា2
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ66
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 112
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 743
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 3,096
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប79,482
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2018 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.