អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

អំពីយើង

បេសកកម្ម

ឥន្ទធនូ ប្តេជ្ញាចិត្តនឹងផ្តល់ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសចំពោះក្រុមដែលប្រឈមមុខនូវការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីការការពារ ការថែទាំ ទាក់ទងទៅនឹងមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ ជំងឺកាមរោគ និងសុខភាពបន្តពូជ តាមរយៈការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទ ដោយផ្តល់នូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់ ជំរើសសមស្រប ផ្តល់ការគាំទ្រផ្លូវចិត្ត ដើម្បីអោយគាត់អាចធ្វើការសំរេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ មានការប្រព្រឹត្តប្រកបដោយសុវត្តិភាព និងអាចទៅរក សេវាព្យាបាលទាន់ពេលវេលា

តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា3
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ66
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 112
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 743
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 3,096
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប79,482
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2018 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.